DOELSTELLINGEN

De doelstellingen van het project zijn het aanbieden van trainingscursussen om de vaardigheden van jonge kinderen, hun leraren en hun families te verbeteren:

 • Erkenning van de risicosituatie
 • Veranderen van een risicovolle naar een veilige situatie
 • Herkennen van de bronnen van gevaar
 • Evacuatie: hoe te handelen, te evacueren en snel en veilig te vertrekken
 • Contacteren van de hulpdiensten
 • Hoe te handelen bij een ongeval (brandwonden / brandwonden)

Onze belangrijkste vormingsthema’s zijn:

 • Brandgevaar thuis
 • Risico op brandwonden thuis
 • Voorkomen van brand thuis – Voorkomen van brandwonden thuis
 • Eerste hulp bij brandwonden
 • Hoe te reageren in geval van brand

Het programma biedt scholen interessante mogelijkheden om:

 • zich open te stellen voor de lokale gemeenschap, de lokale organisaties (ngo’s, brandweerlieden, ziekenhuizen, openbare autoriteiten, ordediensten, enz.) en met hen samen werken bij de uitvoering van het “”SOS Fire””-weekprogramma.
 • Introduceren van nieuwe onderwijs- en leermethoden die door leerkrachten op scholen kunnen worden gebruikt tijdens hun lessen.
 • Het brengen van externe actoren naar de school zodat ze ook bijdragen aan de opleiding van de toekomstige generatie verantwoordelijken.

Onze trainingsmethoden omvatten:

 • Informatiesessies aangepast aan de verschillende doelgroepen.
 • Animatie en opzetten van een ‘rooktent’, met als doel het publiek bewust te maken van het belang van goed toezicht op alle huishoudelijke apparaten en van de noodzaak om rookmelders te installeren.
 • Bordspellen en gereedschapskisten voor een jong publiek.
 • Nieuwsbrieven, berichten op sociale netwerken etc. tot bewustmaking van preventieve maatregelen