Doelwit

Doelgroep :

 • leerlingen van de lagere school
 • leerlingen van het middelbaar onderwijs
 • Schoolpersoneel: leraren, schooldirecteuren, administratief personeel, pedagogen, enz.
 • Ouders en gezinnen – lokale gemeenschappen: lokale autoriteiten, brandweerlieden, ziekenhuizen, maatschappelijk werkers, NGO’s die werken met achtergestelde gemeenschappen, enz.
 • De Europese Gemeenschap als geheel

BASISSCHOOL

De trainingen zullen de volgende aspecten omvatten:

 • Herkennen van risicovolle situaties:
 • Beroepen die de blootstelling aan vuur verhogen
 • Armoede, overbevolking en gebrek aan passende veiligheidsmaatregelen
 • Jonge kinderen huishoudelijke taken toewijzen zoals koken en babysitten
 • Onderliggende medische aandoeningen, waaronder epilepsie, neuropathologie, alcoholmisbruik en roken
 • Gemakkelijke toegang tot chemicaliën
 • Gebruik van kerosine als brandstofbron voor niet-elektrische huishoudelijke apparaten
 • Ontoereikende veiligheidsmaatregelen voor vloeibaar petroleumgas en elektriciteit
 • Kookmethodes zoals barbecues
 • Een risicovolle situatie omzetten in een veilige situatie
 • Herkennen van bronnen van het gevaar en van verschillende soorten brandwonden
 • Hoe handelen, evacueren en snel vertrekken
 • Goed advies geven bij een ongeval

MIDDELBARE SCHOOL

Het programma bedoeld voor leerkrachten en leeringen in het secundair onderwijs zal ook een EHBO-checklist bevatten die aan studenten wordt uitgedeeld en onder meer het volgende omvat:

DOEN

 • Stoppen van het verbrandingsproces door kleding te verwijderen en brandwonden af te koelen met lopend water.
 • Doof de vlammen door de patiënt over de vloer te laten rollen of door een deken aan te brengen
 • Gebruik koud stromend water om de temperatuur van de brandwonde te verlagen
 • In geval van chemische brandwonden, het chemische middel verwijderen of verdunnen door te spoelen met grote hoeveelheden water
 • Wikkel de patiënt in een schone doek of laken en bel de spoeddienst om de patiënt in de dichtstbijzijnde geschikte voorziening voor medische zorg te plaatsen.

DOE NIET

 • Begin pas met eerste hulp als u uw eigen veiligheid heeft verzekerd (de stroom uitschakelen, handschoenen dragen bij chemische producten, enz.)
 • Breng geen pasta, olie of ruwe watten op de brandwonde aan.
 • Vermijd langdurig koelen met water; dit veroorzaakt onderkoeling
 • Open de blaren niet
 • Breng geen materiaal rechtstreeks op de wonde aan, aangezien deze de wond kan besmetten.
 • Geef geen medicatie totdat de patiënt onder de juiste medische zorg is geplaatst