PROJECT

Dit project heeft tot doel Europese schoolkinderen bewust te maken van de risico’s van brand, de preventie ervan en de belangrijkste maatregelen die moeten worden genomen in geval van nood en brand.

Kinderen zijn één van de meest kwetsbare doelgroepen, vooral kinderen uit kansarme milieus (migranten, sociaal-economische problemen, enz.). Dankzij dit project ontwikkelen en implementeren de partners een Europese opleiding voor schoolkinderen die zal plaatsvinden in het kader van de campagneweek “SOS Fire!”die in elke deelnemende Europese school zal worden georganiseerd. De activiteiten omvatten de organisatie van een opleiding, een wedstrijd voor schoolprojecten, conferenties van deskundigen van brandweerlieden, ziekenhuizen, wetenschappers, enz.

Ouders, gezinnen, schoolpersoneel en lokale gemeenschappen zullen worden aangemoedigd. De trainingsprogramma’s en het weekprogramma “SOS Fire!” worden ontworpen door het volledige projectpartnerschap met als inspiratiebron de werken en materialen ontwikkeld door de Brandwondenstichting. Tegen het einde van het project zullen de kinderen niet alleen een beter begrip hebben gekregen van brandpreventie en hoe te reageren in geval van brand, maar ook hun sociale en burgerschapsvaardigheden hebben uitgebreid. Ze zullen zich zelfverzekerder en verantwoordelijker voelen tegenover de samenleving waarin ze leven. Door deel te nemen aan dit project zullen scholen zich openstellen voor nieuwe spelers in het lesgeven en leren en voor de lokale gemeenschap. Ze zullen leerlingen een aangename, leuke en gastvrije omgeving bieden om te leren en ze zullen op de een of andere manier het risico van uitval verminderen, vooral bij een groep gemarginaliseerde studenten.