CONTEXT

In Europa lopen ongeveer 70.000 mensen ernstige verwondingen op (ziekenhuisopname vereist) als gevolg van brand. Wereldwijd vallen 30% van de gewonden en sterfgevallen onder kinderen en 40% van de mensen onder de 21 jaar. Meer dan 50% van de slachtoffers van brand wordt toegeschreven aan armoede.

De schokkende dood van ten minste 80 mensen in de Grenfell Tower, een sociaal woonblok in een van de rijkste stadsdelen van Londen, heeft, net zoals een aantal andere studies in de loop der jaren, aangetoond dat er een verband is tussen brandcijfers en verschillende aspecten van armoede en sociale achterstelling.

Uit een Brits onderzoek naar verwondingen bij kinderen bleek bijvoorbeeld dat kinderen van wie de ouders langdurig werkloos waren, 26 keer meer kans hadden om door brand te overlijden dan kinderen van wie de ouders een leidinggevende functie hebben of een hogere beroepen uitoefenen.

Een andere Britse studie, in opdracht van de regering, vond duidelijke verbanden tussen het aantal brandincidenten en ontbering – maar ook een verband tussen het aantal brandincidenten en mensen die alleen woonden evenals mensen die nooit hadden gewerkt.

Vergelijkbare trends werden waargenomen in Australië, terwijl in de Amerikaanse stad Philadelphia, aan de oostkust van de Verenigde Staten, de armste groep inwoners 3,2 keer meer kans had om minstens een kind te verliezen door brand in één jaar.

In Roemenië bijvoorbeeld: tussen 1 oktober 2012 en 30 september 2017 waren er meer dan 31.100 branden. De belangrijkste oorzaken van calamiteiten zijn defecte of ongereinigde schoorstenen (35%), defecte of geïmproviseerde elektrische installaties (22,5%) en defecte, geïmproviseerde of ongecontroleerde verwarming (12,5%). Bij gemiddeld 6.200 woningbranden per jaar raakten ongeveer 350 mensen gewond en kwamen 190 anderen om het leven.

Brand is de 4e belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen onder de 14 jaar. Dezelfde trend is waar te nemen in andere achtergestelde regio’s van Europa. In onze zoektocht naar partners om aan preventie te werken, hebben de promotoren van dit project deze relatie als basis genomen voor hun zoektocht naar partners. De armoedecijfers zijn nog steeds hoog in sommige regio’s van Europa, ook in de partnerlanden: België, Roemenië, Bulgarije en Portugal.

SOS Fire! voldoet aan twee categorieën van behoeften:

  1. Kinderen vormen een kwetsbare groep als het gaat om schade veroorzaakt door brand: brandwonden zijn een wereldwijd probleem voor de volksgezondheid, zoals erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie (https: //www.who.int/nl/news-room/fact-sheets/detail/burns). Brandwonden veroorzaken misvorming en handicaps, vaak met stigmatisering en afwijzing. Brandwonden komen meestal thuis voor (een ‘veilige’ omgeving voor de meeste kinderen) en zijn dus te voorkomen. Zoals de WHO uitlegt, zijn kinderen, net als volwassen vrouwen, bijzonder kwetsbaar voor brandwonden. Brandwonden zijn de elfde belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen van 1 tot 9 jaar en de vijfde meest voorkomende oorzaak van niet-dodelijke verwondingen bij kinderen. De WHO roept ook op tot een betere uitvoering en ontwikkeling van preventiestrategieën inclusief het onderwijs aan kwetsbare bevolkingsgroepen en opleiding van gemeenschappen.
  2. De behoefte van de schoolonderwijssystemen in de partnerlanden aan meer natuurlijke cursussen en technieken voor niet-formele en informele leeromgevingen te moderniseren en in te voeren en het responsabiliseren en ondersteunen van de taak van de leraar.