За проекта

Този проект има за цел да създаде информираност сред децата в европейските училища за рисковете, причинени от пожар, неговото предотвратяване и най-важните мерки, които трябва да бъдат въведени в случай на извънредна ситуация и пожар.

Децата са една от най-уязвимите целеви групи, особено децата от неравностойно положение (тези с увреждания, специални образователни потребности, имигранти, социално-икономически проблеми и др.). Чрез този проект партньорите ще разработят и приложат европейски курс за обучение на ученици, който ще се провежда в контекста на седмицата „SOS пожар! Седмица на кампанията, която ще бъде организирана във всяко участващо в проекта европейско училище. Дейностите ще включват провеждането на курс за обучение, конкурс за училищни проекти, лекции от експерти от пожарните команди, лекари и др.

Ще се насърчава и участието на родителите, семействата, училищния персонал и местните общности. Програмите за обучение и SOS Fire! Седмичната програма ще бъде разработена от цялото партньорство по проекта, като се използват произведените материалите, разработени от Фондация „Белж де Брюлес“ като източник на вдъхновение. В края на проекта децата не само ще получат по-добро разбиране за предотвратяване на пожари и реагиране в случай на пожар, но и ще подобрят своите социални и граждански умения. Те ще се чувстват по-уверени и отговорни към обществото, в което живеят. Участвайки в този проект, училищата ще се отворят за нови хоризонти в обучението и за местната общност. Те ще осигурят на учениците приятна, забавна и гостоприемна среда, където да учат, и по някакъв начин ще намалят риска от отпадане, особено от маргинализираната група ученици.